Post | June 2022 | Nieuws | 1 min read

Help jij met vervoer en/of begeleiding bij de zomeractiviteiten van Gewoon Speciaal?

Gewoon speciaal, dat is eigenlijk ieder mens. Met al onze te gekke kwaliteiten én uitdagingen. Uitdagingen die onderdeel zijn van wie we zijn, maar die niet iedereen begrijpt. Zij vinden die uitdagingen juist fascinerend. Gewoon Speciaal is er dan ook op gericht om jongeren en jongvolwassenen te helpen met het omgaan met die uitdagingen.


Sinds 5 jaar organiseert Gewoon Speciaal zomeractiviteiten voor jongeren en jongvolwassenen. Dit doen zij op vrijwillige basis.


Op deze dagen werken zij niet voor de scholen, de gemeentes etc. en komt er alleen de bijdrage van de deelnemers binnen en met een beetje geluk een subsidie en een aantal donaties. Komend jaar zullen deze activiteiten losgekoppeld worden van Gewoon Speciaal en vanuit de Stichting (in oprichting) ondernomen worden.


Zij organiseren zelf alles vooraf en op de dagen zelf hebben zij ondersteuning nodig.


De deelnemers aan de zomeractiviteiten hebben vervoer nodig naar en vanaf de activiteit. Ook op de locatie zelf kunnen zij wel wat hand en spandiensten gebruiken.


Zij zijn eindverantwoordelijk en willen uiteraard een voor iedereen geslaagde dag neerzetten. Expertise van gedragsuitdagingen als autisme en ADHD is een pré.


Wat kun je doen?

Taken naast het vervoer kunnen onder andere zijn; signaleren van knelpunten op sociaal of praktisch gebied en praktische ondersteuning bieden zoals onder andere meehelpen met het organiseren van de lunch.


Heb jij net als hen een hart voor de zorg en ervan geniet je ervan om de deelnemers, die het zo hard kunnen gebruiken, een mooie dag te bezorgen? Kijk voor meer informatie op > Gewoon Speciaal | Apeldoorn Pakt Aan

Share Post
Related Posts

Hé organisatie! Help (je) vrijwilligers verder te ontwikkelen

| Nieuws
Ben je beheerder of moderator van jouw organisatie dan kun je activiteiten plaatsen en beheren.
See more

Format ‘tegenstrijdig belang’ voor verenigingen

| Nieuws
Format tegenstrijdig belang voor verenigingen TTV De Brug
See more

Een korte terugblik op De Vrijwilligersroute 2021

| Nieuws
Zaterdag 30 oktober heeft de De Vrijwilligersroute Apeldoorn plaatsgevonden.
See more