Platform Ertoe Doen

Het platform Ertoe Doen is een samenwerkingsverband van organisaties en initiatieven die vrijwillige ondersteuning bieden in de thuissituatie. 


Heb je ondersteuning nodig of zoek je hulp voor een naaste? In het onderstaande overzicht vind je een overzicht te bieden van organisaties die ondersteuning bieden op gebied van vrijwillige hulp. Klik op de knop 'Meer weten' om in contact te komen met de betreffende organisatie.


Ben je een organisatie en wil je deelnemen aan het platform? Neem dan contact op met netwerkregisseur Karin Gasseling via [email protected]. Het platform komt twee keer per jaar fysiek bijeen en biedt mogelijkheden tot netwerken, kennis delen en ervaringen uitwisselen.

Platformleden

AutoMobiel

AutoMobiel is een aanvulling op het bestaande vervoersaanbod voor minder mobiele plaatsgenoten en biedt hen vervoer van deur tot deur tegen kostprijs.

Apeldoorns Beraad van Kerken

De Apeldoornse kerken willen een ontmoetingsplaats zijn waar iedereen welkom is ongeacht de traditie waaruit men afkomstig is om samen uitdrukking te geven aan je geloof en aandacht hebben voor de samenleving en onderlinge zorg.

Buddy to Buddy

Stichting Buddy to Buddy helpt vluchtelingen uit een isolement te komen. Dit doen ze door betrokken inwoners aan vluchtelingen te koppelen. Naast het matchen van buddy’s organiseren en faciliteren ze activiteiten waarbij ontmoeting tussen Nederlanders en vluchtelingen centraal staat.

Stichting Da Capo

Stichting Da Capo is een organisatie voor (met name) vrouwelijke migranten. Zij kunnen naar Da Capo komen om de taal beter te leren, om andere vrouwen te ontmoeten, om zichzelf te ontwikkelen, om samen te naaien of te koken, te leren fietsen of om een cursus te volgen.

Dak- en thuislozenzorg

Menorah wil omzien naar kwetsbare mensen in onze directe omgeving, met name dak- en thuislozen. Ze voorzien in de meest basale behoeften zoals eten, kleding, persoonlijke verzorging (kapsalon) en hulp bij het vinden van onderdak.

Stichting de Herberg

Stichting De Herberg zet zich namens de kerken praktisch in voor de mensen in de binnenstad van Apeldoorn. Dit doet zij o.a. door het Inloophuis De Herberg, waar iedereen welkom is.

Hfftig

Hfftig is onderdeel van Stimenz en zet zich in voor jongeren van 13-23 jaar die vastlopen en met een duwtje of steuntje in de rug weer verder kunnen. Vrijwillige coaches gaan wekelijks aan de slag met jongeren om gedurende maximaal een jaar doelen te behalen.

Home-Start

Home-Start weet voor welke uitdagingen en kansen een gezin kan komen te staan. Problemen met een van de kinderen? Weinig contact met vrienden of familie? Een steuntje in de rug nodig? Ervaren en opgeleide vrijwilligers van Home-Start bieden opvoed- en gezinsondersteuning bij alledaagse, lichte opvoedvragen. 

Humanitas

Humanitas biedt diensten van-mens-tot-mens op de gebieden van welzijn, wonen en zorg. Daarbij staan de humanistische uitgangspunten zelfbeschikking, verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid centraal.

Stichting de Kap

De Kap biedt hulp en ondersteuning in de thuissituatie. Het gaat om zorg en ondersteuning waarvoor onvoldoende of geen beroep gedaan kan worden op de formele zorg of het sociale netwerk.

JobHulpMaatje

JobHulpMaatje steunt werkzoekende mensen en helpt ze op weg naar (vrijwilligers) werk. Het verliezen van je werk is heftig. Daarom helpt de gecertificeerde vrijwilliger in je zoektocht naar werk. Het maatje biedt een steuntje in de rug om beter bemiddelbaar te worden en (weer) mee te doen in de samenleving.

Kids College Apeldoorn

Kids College Apeldoorn (KCA) helpt kwetsbare kinderen van 10-14 jaar om grenzen te verleggen en hun zelfbeeld te versterken. Met een programma van 24 zondagmiddagen per jaar, gedragen door enthousiaste gastdocenten die de kinderen meenemen in hun beroepspraktijk; helpen zij kinderen te ontdekken waar hun eigen talenten liggen.

De Klup Apeldoorn

De Klup is een ontmoetingsplek. Wekelijks zijn er 30 activiteiten op het gebied van hobby en creativiteit, dans en zang, ontmoeting en sport. Deze worden begeleid door ruim 130 vrijwilligers en stagiaires. De Klup is een warme pleitbezorger voor mensen met een beperking en vrijwilligers.

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld is een particulier fonds dat bij minder draagkrachtige gezinnen voor kinderen van 4 tot 18 jaar een aantal sociale activiteiten bekostigt. Hierdoor kunnen deze kinderen 'meedoen' met hun leeftijdgenootjes. Want nu meedoen is straks meetellen!

Leger des Heils regio Oost

Het Leger des Heils is er voor mensen die kampen met veel problemen op meerdere gebieden. Onze aanpak is gericht op herstel van het gewone leven. We werken vanuit een christelijke motivatie en verlenen zonder onderscheid des persoons materiële en immateriële hulp aan mensen zonder helper.

De Luisterlijn

Wie anoniem wil praten over verdriet, eenzaamheid of zorgen, kan dag en nacht bij de Luisterlijn terecht voor een luisterend oor. De vrijwilligers van de Luisterlijn zijn 24/7 bereikbaar per telefoon, e-mail en alle dagen van de week per chat.

MaatjesApeldoorn

MaatjesApeldoorn is een samenwerking tussen de Kap en Stimenz. Wij bieden maatwerk door het 1 op 1 matchen van getrainde maatjes met mensen die, op verschillende levensgebieden, om ondersteuning vragen.

Stichting Ontmoeting

Stichting Ontmoeting ondersteunt mensen die worstelen met tal van praktische, psychische, financiële en sociale problemen. Ontmoeting helpt hen om hun leven weer op orde te krijgen en zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan de samenleving.

Platform Gehandicapten Apeldoorn

Platform Gehandicapten Apeldoorn vertegenwoordigt de belangen van de burgers met een lichamelijke en/of zintuigelijke beperking in de gemeente Apeldoorn.

Stichting Present

Stichting Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen zijn. Je inzetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid en/of een sociaal isolement. 

Rode Kruis

Het Rode Kruis zet zich in voor verschillende activiteiten om hulp te verlenen voor mensen die het aan basislevensbehoeften ontbreekt, of dat nu eerste hulp, voedsel of onderdak is. We verlenen eerste hulp bij evenementen en vaccinaties, geven EHBO cursussen en voorlichting op scholen.

Schuldhulpmaatje Apeldoorn

Schuldhulpmaatje Apeldoorn helpt mensen, die in de schuldhulpverlening dreigen te geraken, er middenin zitten of het traject pas hebben afgesloten, door hen te koppelen aan een maatje die hen verder helpt bij het schuldenvrij komen.

Seniorenplatform Apeldoorn

Seniorenplatform Apeldoorn (SPA) is een platform dat de belangen van alle senioren in Apeldoorn bewaakt en contacten onderhoudt met organisaties die op het gebied van ouderen actief zijn, zoals woningcorporaties, welzijnswerk en de gemeente.

Seniorenvoorlichting

Seniorenvoorlichting is een onderdeel van Stimenz en geeft informatie en advies aan senioren in Apeldoorn omtrent (financiële) regelingen en voorzieningen, die kunnen helpen om langer zelfstandig thuis te wonen.

Slachtofferhulp Nederland

Slachtofferhulp helpt na een misdrijf, verkeersongeval, calamiteit of bij vermissing. Bent u slachtoffer, getuige, betrokkene, achterblijver of nabestaande? Wij ondersteunen u op juridisch, praktisch of emotioneel gebied. Onze hulp is altijd gratis!

Vier het Leven

Vier het Leven organiseert film-, concert-, theater- en museumarragementen voor ouderen met als doel het voorkomen en verminderen van eenzaamheid en sociaal isolement.

Uddel Samen

Voorheen Stichting Vrijwillige Hulpdienst Uddel (SVHU)

Uddel Samen neemt de verantwoordelijkheid voor alles wat binnen ons dorp gebeurt, en nog gaat gebeuren, op het gebied van Zorg, Welzijn en Leefbaarheid.

De Zonnebloem

De Zonnebloem zet zich in voor alle mensen met een lichamelijke beperking en vooral voor hen die in een sociaal isolement dreigen te komen. Namens de Zonnebloem zijn duizenden vrijwilligers iedere dag actief om sociale en recreatieve activiteiten te organiseren en begeleiden.