Tips voor bestuurder

  • Meldplicht
  • Beleid
  • Gratis VOG, dan moet er beleid zijn, zie https://ptd.digitaal-magazine.nl/vog-vrijwillgers/voorwaarde-vog
  • Rol VCP
  • Hoe vaak terug laten komen op agenda
  • Gedragsregels
  • Vraag leden
  • Aandacht tijdens ALV en andere bijeenkomsten
  • Stel een bestuurder aan die signalen - binnen de gestelde kaders van de gedragsregels en sporttuchtrecht - snel en netjes oppakt. Zo kan het bestuur daar waar nodig optreden en maatregelen nemen en zich blijvend inzetten voor preventie.