Verklaring Omtrent Gedrag

Om de kans op grensoverschrijdend gedrag in de sport te verkleinen is het zeer aan te raden dat sportverenigingen altijd een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen voor hun vrijwilligers. Dit is gratis! 


Op de site van Centrum Veilige Sport is hierover informatie te vinden en lees en zie je wat nodig is om dit voor jouw vereniging te regelen.


7 stappen van het aanvragen gratis VOG (beknopt)

  1. Aanmelding bij de website gratisvog.nl (met KvK-nummer).
  2. Gedragscode; aannamebeleid; vertrouwenscontactpersoon (2 van deze punten moeten geregeld en gecommuniceerd zijn binnen de vereniging).
  3. E-herkenning aanvragen (soort DigiD voor verenigingen).
  4. Per vrijwilliger een VOG aanvragen.
  5. Vrijwilliger ontvangt link om (m.b.v. DigiD) aanvraag af te ronden.
  6. Vrijwilliger overhandigt VOG aan de vereniging.
  7. Vereniging checkt echtheid, registreert dit en geeft VOG terug aan de vrijwilliger. 


Het bestuur verzorgt de aanvraagprocedure voor de gratis VOG’s. Het per vrijwilliger aanvragen van een VOG kan gebeuren door de vertrouwenscontactpersoon of een andere functionaris binnen de vereniging. Wil je hier als club ondersteuning bij ontvangen, dan biedt NOC*NSF het Verenigingstraject Sociale Veiligheid aan. Hierbij ontvang je kosteloos 15 uur ondersteuning bij het opzetten en implementeren van beleid sociale veiligheid.


Klik hier voor meer informatie over de Regeling Gratis VOG.


Twee tips

  1. De VOG is een middel om samen te zorgen voor een veilig sportklimaat. Het is echter niet het enige middel. Vraag bij bijvoorbeeld het aanstellen van een nieuwe trainer ook om een referentie.
  2. Bepaal binnen de vereniging daarnaast gezamenlijk na hoeveel jaar de VOG opnieuw wordt opgevraagd. Hier is zijn geen vaste regels voor. Vaak kiezen verenigingen voor een cyclus van om de drie jaar.