Skip Navigation
Post | July 2023 | Nieuws | 2 min read

Bijeenkomst Niet Aangeboren Hersenletsel

Written by Linda Wildenberg


Op 4 juli was de bijeenkomst over Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) voor vrijwilligers.

Trainer Amanda Schipper van MEE Samen vertelde heel duidelijk en met veel kennis over NAH en gaf inzicht door vragen te stellen. Theatergroep Wirwar speelde als ervaringsdeskundigen een aantal scenes over leven met NAH. We kregen op een ontroerende, confronterende en humoristische wijze een inkijkje in wat NAH voor hen betekent. Dit kan heel divers zijn, voor ieder persoon anders en aan de buitenkant niet te zien. Er was een mooie interactie met het publiek en er werd actief meegedaan. Theatergroep WirWar was absoluut een meerwaarde voor de bijeenkomst.

De totale bijeenkomst werd goed gewaardeerd en kreeg een 8,6 als waardering. Waarbij de trainer Amanda een 9 en Theater Wirwar bijna een 10 kreeg!


Deze bijeenkomst is gegeven omdat vrijwilliger veel mensen ontmoeten. Onder hen bevinden zich mogelijk ook mensen met NAH. Misschien wel iemand uit de naaste omgeving. Hersenletsel kan ontstaan bij de geboorte, maar ook als gevolg van bijvoorbeeld een herseninfarct, ongeluk, tumor, hartstilstand, hersenbloeding of operatie. Het leven verandert voor diegene en zijn naasten ingrijpend. NAH is moeilijk te herkennen. Kennis over het herkennen van en het omgaan met mensen met NAH kan helpen om de ander beter te begrijpen en de communicatie soepeler te laten verlopen. Waardoor iemand met NAH zoveel mogelijk mee kan doen in de samenleving. Want meedoen, erbij horen, je talenten gebruiken, wil iedereen. In Apeldoorn leven naar schatting ruim 6.500 mensen met NAH.

 

Wil je ook bijeenkomsten volgen over het werken met mensen met een beperking? stuur dan een mail naar [email protected] met het verzoek om te worden opgenomen in het adressenbestand van de werkgroep Deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers die werken met mensen met een beperking. Hierin participeren: Apeldoorn Pakt Aan (Stimenz), De Kap, De Klup, Uniek Sporten / Sportservice Apeldoorn, Riwis, Klimmendaal en MEE Samen. Gezamenlijk willen we jaarlijks vier bijeenkomsten organiseren voor vrijwilligers uit Apeldoorn die werken met mensen met een beperking binnen vrijetijdsactiviteiten


In het 4e kwartaal van dit jaar wordt er een bijeenkomst gegeven over autisme. Hou onze website in de gaten voor de data.

Share Post
Related Posts
Het Oranje Fonds organiseert op 11 en 12 maart 2022, samen met duizenden sociaalmaatschappelijke organisaties in het land, weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland.

11 & 12 maart 2022 is het weer NLdoet!

| Nieuws
Het Oranje Fonds organiseert op 11 en 12 maart 2022, samen met duizenden sociaalmaatschappelijke organisaties ...
See more
Inventarisatie naar bestaande prikkelarme sportmogelijkheden of waar dit eventueel opgezet zou kunnen worden.

Prikkelarme sportmogelijkheden voor sporters met een beperking

| Nieuws
Inventarisatie naar bestaande prikkelarme sportmogelijkheden of waar dit eventueel opgezet zou kunnen worden.
See more

Update 10 februari: Help jij ons Apeldoornse vrijwilligers te bedanken?

| Nieuws
Update 10 februari van de gemeente Apeldoorn.
De waarderingspaketjes zijn op.
Wil je op de hoogte gebracht ...
See more