Post | November 2021 | Nieuws | 1 min read

Format ‘tegenstrijdig belang’ voor verenigingen

Veel verenigingen en stichtingen hebben dit jaar actie ondernomen om te voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Dat moet ook, want de wet is per 1 juli ingegaan.


Format

Van Tafeltennisvereniging De Brug ontvingen wij een mooi format voor de uitnodiging en notulen van de bestuursvergadering en ALV.

Problemen in de bewijslast kunnen daarmee worden voorkomen. We mogen het format delen zodat andere verenigingen er hun voordeel mee kunnen doen. We bedanken TTV De Brug hartelijk voor het delen! Heb je vragen over de WBTR, kijk dan eens op deze pagina en/of neem contact met ons op.


Format uitnodiging vergadering (zowel bestuursvergadering als ALV)

Aan het slot vermelden:

Voorzover bekend, zijn er geen punten op de agenda die een tegenstrijdig belang met zich mee brengen tussen een bestuurder (direct of indirect met familie of eigen bedrijf) enerzijds en de vereniging anderzijds. Mocht hier toch sprake van zijn, wil ik jullie verzoeken dit te melden bij *(bij een bestuursvergadering) alle bestuurders *(bij de ALV) de voorzitter en/of secretaris.


Format notulen bestuursvergadering

Notulen van de bestuursvergadering van *(datum), gehouden *(locatie).

De voorzitter opent de vergadering om **.

Hij constateert dat de uitnodiging voor deze vergadering (met een toelichting en eventueel onderliggende stukken) tijdig aan de bestuurders is verzonden.

Hij constateert dat er geen agendapunten aan de orde zijn die een (mogelijk) tegenstrijdig belang inhouden tussen een bestuurder (direct of indirect) en de vereniging.


Format notulen ALV

Notulen van de ALV van *(datum), gehouden *locatie.

De voorzitter opent de vergadering om **.

Hij constateert dat de uitnodiging voor deze vergadering (met een toelichting en eventueel onderliggende stukken) tijdig aan de leden is verzonden danwel voor wat de aanvullende stukken betreft, voor de vergadering ter inzage hebben gelegen op de vergaderlocatie.

Hij constateert dat er geen agendapunten aan de orde zijn die een (mogelijk) tegenstrijdig belang inhouden tussen een bestuurder (direct of indirect) en de vereniging.

Share Post
Related Posts

Vacature van de week: Stichting De Herberg Apeldoorn zoekt twee bestuursleden

| Nieuws
Wil jij meedenken en daadwerkelijk iets betekenen voor Dak en Thuislozen? Stichting De Herberg Apeldoorn zoekt ...
See more

Maximale vrijwilligersvergoeding in 2022 blijft 1.800 euro per jaar*

| Nieuws
Maximale vrijwilligersvergoeding blijft 1.800 euro per jaar in 2022.
See more

Vacature van de week: Organisator/programmamaker.

| Nieuws
Heb jij een warm hart voor het Koningshuis? Stichting Oranjefeesten Apeldoorn is op zoek naar een ...
See more