Skip Navigation
Post | November 2021 | Nieuws | 1 min read

Format ‘tegenstrijdig belang’ voor verenigingen

Tegenstrijdig belang

Veel verenigingen en stichtingen hebben dit jaar actie ondernomen om te voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Dat moet ook, want de wet is per 1 juli ingegaan.


Format

Van Tafeltennisvereniging De Brug ontvingen wij een mooi format voor de uitnodiging en notulen van de bestuursvergadering en ALV.

Problemen in de bewijslast kunnen daarmee worden voorkomen. We mogen het format delen zodat andere verenigingen er hun voordeel mee kunnen doen. We bedanken TTV De Brug hartelijk voor het delen! Heb je vragen over de WBTR, kijk dan eens op deze pagina en/of neem contact met ons op.


Format uitnodiging vergadering (zowel bestuursvergadering als ALV)

Aan het slot vermelden:

Voorzover bekend, zijn er geen punten op de agenda die een tegenstrijdig belang met zich mee brengen tussen een bestuurder (direct of indirect met familie of eigen bedrijf) enerzijds en de vereniging anderzijds. Mocht hier toch sprake van zijn, wil ik jullie verzoeken dit te melden bij *(bij een bestuursvergadering) alle bestuurders *(bij de ALV) de voorzitter en/of secretaris.


Format notulen bestuursvergadering

Notulen van de bestuursvergadering van *(datum), gehouden *(locatie).

De voorzitter opent de vergadering om **.

Hij constateert dat de uitnodiging voor deze vergadering (met een toelichting en eventueel onderliggende stukken) tijdig aan de bestuurders is verzonden.

Hij constateert dat er geen agendapunten aan de orde zijn die een (mogelijk) tegenstrijdig belang inhouden tussen een bestuurder (direct of indirect) en de vereniging.


Format notulen ALV

Notulen van de ALV van *(datum), gehouden *locatie.

De voorzitter opent de vergadering om **.

Hij constateert dat de uitnodiging voor deze vergadering (met een toelichting en eventueel onderliggende stukken) tijdig aan de leden is verzonden danwel voor wat de aanvullende stukken betreft, voor de vergadering ter inzage hebben gelegen op de vergaderlocatie.

Hij constateert dat er geen agendapunten aan de orde zijn die een (mogelijk) tegenstrijdig belang inhouden tussen een bestuurder (direct of indirect) en de vereniging.

Share Post