Skip Navigation
Post | April 2024 | Bestuurdersacademie Apeldoorn | 1 min read

Inclusieve Stembureaus 2024

Written by Linda Wildenberg
Inclusieve stembureaus Europees parlement

In nog meer Nederlandse gemeentes inclusieve stembureaus: dat is wat stichting Prokkel wil bij de verkiezingen voor het Europees Parlement op donderdag 6 juni. Want ook dit jaar is de organisatie weer van de partij met de campagne Inclusieve Stembureaus.

De afgelopen jaren is er door de campagne een ongekende groei geweest van het aantal mensen met een verstandelijke beperking dat zich op een stembureau heeft ingezet als vrijwilliger. Bij de verkiezingen in november 2023 hebben al 200 gemeenten meegedaan. In totaal waren er 380 duo’s actief waarvan één iemand met een verstandelijke beperking en één iemand zonder. Bij de komende verkiezingen is de verwachting dat nog gemeenten mee zullen doen. Ook is er elk jaar weer veel media-aandacht voor de inclusieve stembureaus.

De inclusieve stembureaus dragen bij aan een inclusieve samenleving: vanuit het VN-verdrag Handicap wordt ook gevraagd om te zorgen voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen en dit is een van de manieren waarop gemeenten er vorm aan geven. Niet alleen vanwege dit verdrag, maar juist ook vanwege de positieve ervaringen neemt het aantal inclusieve stembureaus toe.

Stichting Prokkel heeft de afgelopen jaren gemerkt dat de aanwezigheid van iemand met een verstandelijke beperking goed is voor de lokale inclusie en ook voor de vrijwilliger zelf. Mensen laten weten zich serieus genomen gevoeld te hebben en krijgen er zelfvertrouwen door. De ervaring op het stembureau zorgt er geregeld voor dat mensen ook andere stappen durven nemen buiten hun comfortzone.

Alle informatie rondom de inclusieve stembureaus, antwoorden op veelgestelde vragen en de mogelijkheid tot aanmelden is te vinden op www.prokkel.nl of door contact op te nemen met Marian Geling, de landelijk projectleider: 06-27057594 of [email protected]


Bron: NOV

Share Post
Related Posts

Online bijeenkomsten voor verenigingen en stichtingen

| Bestuurdersacademie Apeldoorn
Trainingen, de Inspiratieavond en andere bijeenkomsten, ze gaan allemaal voorlopig niet door ...
See more

Webinars voor sportaanbieders

| Bestuurdersacademie Apeldoorn
Namens de gezamenlijke sportbonden, NOC*NSF en NL Actief worden eind juni en begin juli drie interessante ...
See more

Trainingen in het najaar deels digitaal

| Bestuurdersacademie Apeldoorn
We gaan weer van start met het aanbieden van trainingen. Deels worden deze digitaal aangeboden ...
See more