Skip Navigation
Post | April 2022 | Bestuurdersacademie Apeldoorn | 1 min read

Linda & Joyce stellen zich voor

Linda & Joyce nieuw bij de Bestuurdersacademie

Vanuit Apeldoorn Pakt Aan (APA) wordt het stokje van Tjeerd overgenomen door Joyce Vreeswijk en Linda Wildenberg. Joyce is vanaf april 2022 betrokken bij de Bestuurdersacademie. Linda is in januari 2021 gestart in de Corona periode waar er weinig mogelijk was. Vanaf begin 2022 actief van start gegaan met trainingen en bijeenkomsten weer live op locaties. Voordat Joyce is gestart bij Apeldoorn Pakt Aan, werkte ze in de Gehandicaptenzorg en Geestelijke Gezondheidszorg als persoonlijk begeleider en HR Recruiter. Naast de bestuurdersacademie kan je Joyce ook tegenkomen bij de Maatschappelijke Stages. Linda werkt sinds 2017 bij Stimenz waarvan Apeldoorn Pakt Aan een onderdeel is. Hier is ze betrokken bij de Vrijwilligersacademie, de Bestuurdersacademie en de werkgroep Vrijwilligers die werken met mensen met een beperking.


"Samen willen we mensen enthousiast maken om als vrijwillig bestuurder te gaan werken en om ervoor te zorgen dat alle vrijwillige organisaties in Apeldoorn de bestuurdersacademie leren kennen!”

Share Post
Related Posts
Nomineer jouw Uitblinker

Uitblinkers in vernieuwen en besturen gezocht! Wie laat jij schitteren?

| Bestuurdersacademie Apeldoorn
Op 7 november 2024 wordt in Apeldoorn opnieuw een feestelijke uitreiking georganiseerd ter ere van de ...
See more