Skip Navigation
Post | November 2020 | MaS - Nieuws | 1 min read

MaS gestopt i.v.m. corona (update 2 feb ‘21)

Geen MaS

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus, blijkt het in veel gevallen lastig te zijn om de Maatschappelijke Stage vorm te geven. Om duidelijkheid te kunnen geven aan leerlingen én organisaties, hebben de scholen in Apeldoorn besproken hoe om te gaan met de MaS in deze tijd.


Er was grote behoefte om hier voor alle scholen één lijn in te trekken. De scholen hebben daarom besloten tot de meivakantie alle externe activiteiten te annuleren. Hier valt ook de MaS onder. Concreet betekent dit dat leerlingen die op dit moment een MaS doen op een locatie, hiermee zullen moeten stoppen. Een MaS die op afstand gedaan kan worden, kan in principe wel doorgaan. De leerling kan dit overleggen met de MaS-coördinator op school.


Als het goed is zijn alle leerlingen inmiddels door de scholen geïnformeerd. Hopelijk hebben ze dit ook al naar de stagebegeleiders teruggekoppeld. Mochten jullie vragen van leerlingen krijgen over de MaS, dan kunnen jullie ze doorverwijzen naar school of naar ons.

Share Post