Skip Navigation
Post | September 2023 | Bestuurdersacademie Apeldoorn | 1 min read

Platform WBTR houdt je up to date.

Written by Linda Wildenberg
WBTR nieuws

Nieuws op platform WBTR

De content in het WBTR-platform is weer uitgebreid. Juristen van het platform hebben verschillende onderwerpen geschreven die zijn toegevoegd aan het WBTR-platform. Gebruikers van het platform kunnen deze nieuwe content gratis raadplegen. Wil je meer weten waarom het vastleggen van het doel van de vereniging of stichting nou zo belangrijk is? De voor- en nadelen van een ANBI-status lezen? Of weten waarom de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering niet alleen een goed scrabble woord is? 

Kijk dan op de website van WBTR en log in.


Waarom is het vastleggen van het doel zo belangrijk?

Wist je dat…

  • Bij het oprichten van een vereniging of stichting het verplicht is een doelstelling te formuleren en deze te laten vastleggen in de statuten?
  • Je hoofdelijk aansprakelijk bent als je handelingen verricht die in strijd zijn met de statutaire doelstelling?
  • Bij veel verenigingen het statutaire vastgelegde doel en de activiteiten niet meer goed op elkaar aansluiten?


Is een aansprakelijkheidsverzekering voor het bestuur een must?

De aansprakelijkheidsverzekering voor stichtingen en verenigingen afsluiten is absoluut aan te raden! Maar wist je dat je ook een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kunt afsluiten? Hebben jullie deze verzekering al?


In Apeldoorn dekt de gemeente misschien deze aansprakelijkheid. Voor meer informatie kun je kijken in de brochure van Centraal Beheer Achmea waar de gemeente Apeldoorn een vrijwilligersverzekering heeft afgesloten. Lees meer algemene informatie op de website van WBTR.


De voor- en nadelen van een ANBI-status

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling die zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Dit kan een goed doel, een culturele of een wetenschappelijke instelling zijn. Een organisatie die aan de gestelde voorwaarden voldoet, verkrijgt de ANBI-status. Een van de voorwaarden is dat een organisatie met een ANBI-status zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen belang.

 Lees hier verder.

Share Post