Skip Navigation
Post | November 2022 | Bestuurdersacademie Apeldoorn | 1 min read

Onderzoek naar verjonging in besturen door Stadslab van Saxion Deventer

Uit de resultaten van het onderzoek bleek dat bestuursleden van de vrijwilligersorganisaties op zijn zachtst gezegd niet jong zijn. Het oudste bestuurslid waarover is gesproken in de enquête is 82 jaar oud. De gemiddelde leeftijd van alle bestuursleden samen is in Deventer 55 jaar. Het jongste bestuurslid is 18 jaar oud.

 

De studenten concluderen dat het voor jongeren aantrekkelijker zou worden om een bestuursfunctie te gaan bekleden als de voordelen duidelijker benoemd worden, zoals: netwerken, ervaring opdoen in een werkomgeving of simpelweg je eigen plezier.


Als belangrijkste conclusie noemen de onderzoekers dat vrijwilligersorganisaties en huidige besturen allereerst open moeten staan voor verjonging.


Wat je leert van bestuurlijk vrijwilligerswerk!

Bestuurlijk vrijwilligerswerk biedt veel kansen voor opleidingen en werkgevers.


Werknemers en studenten die in hun vrije tijd in een bestuur zitten, verwerven daarmee competenties voor opleiding en werk en daar liggen enorm veel kansen. Dat blijkt uit een tweetal pilots in opdracht van de provincie Overijssel waar Deventer Doet bij betrokken was. In deze pilots zijn studenten en werknemers bevraagd naar of en zo ja welke competenties men verwerft door bestuurlijk vrijwilligerswerk en hoe dit in zijn werk gaat.


Uit de twee pilots blijkt dat mensen die bestuurlijk vrijwilligerswerk doen bij bijvoorbeeld een sportvereniging, daar competenties opdoen die ze kunnen inzetten voor hun opleiding of werk. Dat is een kans voor werkgevers en opleiders die vaak over het hoofd wordt gezien. (Bron: Deventer Doet)


Lees hier het hele rapport 

Share Post