Skip Navigation
Post | December 2023 | Bestuurdersacademie Apeldoorn | 1 min read

Openstelling subsidies Sportaccommodaties

Written by Linda Wildenberg
BOSA subsidie voor sport

De subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) is bedoeld voor amateursportorganisaties. Deze organisaties kunnen subsidie aanvragen voor bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en aanschaf van sportmaterialen.

Subsidie kan worden aangevraagd voor:

a. de bouw of de verbouwing van een sportaccommodatie, de bouw of verbouwing van onroerende zaken als bedoeld in artikel 3 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek behorende bij een sportaccommodatie of het onderhoud van een sportaccommodatie;

b. de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen; 

c. activiteiten, opgenomen in

Voor de looptijd van de regeling (2024-2028) is een plafond van € 79 miljoen per jaar beschikbaar.

 

Lees meer en krijg hulp bij de aanvraag via deze link:

Vanaf 1 januari 2024 openstelling subsidie Bouw en Onderhoud van Sportaccommodaties voor Amateursport (BOSA) - Sportraad Apeldoorn (VSA)


Bron: Sportraad Apeldoorn

Share Post
Related Posts

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

| Bestuurdersacademie Apeldoorn
Op 1 juli 2021 moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen ...
See more

Training Penningmeester

| Bestuurdersacademie Apeldoorn
Ben jij de penningmeester binnen de vereniging of stichting? Of ga je dit worden? Maak dan samen met ...
See more

Thema-avond: Positieve Sportcultuur

| Bestuurdersacademie Apeldoorn
Op maandag 12 april organiseren de werkgroep Positieve Sportcultuur Apeldoorn, KNVB en NOC*NSF van 19.30-21 ...
See more