Skip Navigation
Post | June 2022 | Nieuws | 1 min read

Oplossing personeelstekort in zorg: ‘Meer taken vrijwilligers’*

Oplossing personeelstekort in zorg: ‘Meer taken vrijwilligers’*

Het personeelstekort in de zorg wordt door de vergrijzing alleen maar erger. Om te voorkomen dat ons zorgsysteem over enkele jaren niet meer functioneert zijn drastische ingrepen nodig, aldus de Raad voor Volksgezondheid. Gedacht wordt aan verplicht vrijwilligerswerk.


Over tien jaar is het personeelstekort in de verpleging en verzorging bijna verdrievoudigd, staat in het advies ‘Anders leven en zorgen’.


Om deze grote personeelsproblemen aan te pakken, heeft de raad een aantal oplossingen bedacht. Het idee is om samen met de patiënt te kijken naar zijn of haar netwerk; welke familieleden, vrienden en vrijwilligers kunnen het beste welke taken doen?


De raad wil dat professionals en vrijwilligers als gelijkwaardige partners samenwerken. Deze samenwerking is niet vrijblijvend: het is nodig dat zorgorganisaties naasten en vrijwilligers betrekken bij het dagelijkse zorgproces. Het hele netwerk van de hulpvrager wordt onderdeel van het zorgplan.


Om deze veranderingen mogelijk te maken moet onder andere de regelgeving worden aangepast. Daarnaast is de vraag of mantelzorgers, van wie nu al veel wordt gevraagd, zitten te wachten op nog meer taken. In het advies is te lezen dat er vergoedingen moeten komen om mensen te motiveren. Denk aan wijkbudgetten of ruimer verlof, zodat mantelzorgers hun zorgtaken beter kunnen combineren met hun baan.


Als hiermee de tekorten niet zij opgelost, dan zijn er volgens de raad aanvullende maatregelen nodig, bijvoorbeeld arbeidskrachten uit het buitenland werven of zelfs een zorg- of maatschappelijke dienstplicht invoeren.


Bron: RTL Nieuws

Share Post
Related Posts
Verbod op nevenwerkzaamheden – zoals vrijwilligerswerk – mag niet meer vanaf 1 augustus*.

Verbod op nevenwerkzaamheden – zoals vrijwilligerswerk – mag niet meer vanaf 1 augustus*.

| Nieuws
Verbod op nevenwerkzaamheden – zoals vrijwilligerswerk – mag niet meer vanaf 1 augustus*.
See more
Vacature van de week: Gastheer/-vrouw gezocht die ouderen mee wil nemen naar het theater

Gastheer/-vrouw gezocht die ouderen mee wil nemen naar het theater

| Nieuws
Vacature van de week: Gastheer/-vrouw gezocht die ouderen mee wil nemen naar het theater
See more
Vacature van de week: Kom jij de OPENINGSDAG van de Zero Waste Week Apeldoorn versterken?

Kom jij de OPENINGSDAG van de Zero Waste Week Apeldoorn versterken?

| Nieuws
Vacature van de week: Kom jij de OPENINGSDAG van de Zero Waste Week Apeldoorn versterken?
See more