Skip Navigation
Post | September 2020 | Bestuurdersacademie Apeldoorn | 1 min read

Pensioen Anja Kleinendorst

Na 44 jaar welzijnswerk in Apeldoorn neemt Anja Kleinendorst afscheid van Stimenz. Vanuit haar rol als verenigingsondersteuner heeft ze zich de afgelopen 5 jaar volop ingezet voor de Bestuurdersacademie. Bescheiden vertelt ze: “Ik ben plaatsvervangend trots op de Bestuurdersacademie. Plaatsvervangend omdat het de trainers en de kerngroepleden zijn die de BA vorm en inhoud geven. Geweldig dat er trainers zijn uit bijvoorbeeld het bedrijfsleven en onderwijs die hun kennis en kunde onbezoldigd willen delen met de vrijwilligers. Als kers op de taart heb ik zelf ook het een en ander van de trainingen geleerd.”


Niet alleen voor de Bestuurdersacademie zette Anja zich in om trainingen en bijeenkomsten te faciliteren, ook voor de Vrijwilligersacademie (soortgelijk, maar dan voor alle vrijwilligers) en voor de Werkgroep Deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers die werken met mensen met een beperking. “Deskundigheidsbevordering is belangrijk. Het komt niet alleen ten goede aan de organisatie waar de vrijwilliger actief is maar het is ook een vorm van erkenning van de relevantie van de inzet van de vrijwilliger. Het was voor mij een van de kerntaken waar ik me mee bezig hield.”


We zullen de gedrevenheid, het netwerk en immer goed humeur van Anja zeker gaan missen. En dat ze het werk en activiteiten van de Bestuurdersacademie gaat missen blijkt uit haar eigen woorden: “De inspiratie-avonden waren niet alleen inspirerend voor de deelnemers maar ook voor mij zelf als professional. Daarnaast gaf het de mogelijkheid om veel bestuurders uit diverse sectoren te ontmoeten. Elke vereniging zou gebruik moeten maken voor zijn ontwikkeling als sterke organisatie van de trainingen, workshops en inspiratieavonden van de BA.”


Gekscherend hebben we Anja nog gevraagd om zelf als vrijwilliger betrokken te blijven. Terecht geeft ze aan eerst te gaan leren vervelen alvorens vrijwilligerstaken op te gaan pakken. Ook vanaf deze plek willen we Anja van harte bedanken voor haar inzet en zien haar graag terug bij één van de trainingen of bijeenkomsten.

Share Post
Related Posts
Nomineer jouw Uitblinker

Uitblinkers in vernieuwen en besturen gezocht! Wie laat jij schitteren?

| Bestuurdersacademie Apeldoorn
Op 7 november 2024 wordt in Apeldoorn opnieuw een feestelijke uitreiking georganiseerd ter ere van de ...
See more