Post | September 2023 | Nieuws | 2 min read

Prijs voor diversiteit en inclusie

Prijs diversiteit en inclusie Apeldoorn door Kémi

Kémi is een sociale onderneming die zich bezig houdt met sociaal-maatschappelijke vraagstukken en de integratie van etnische groepen in Nederland. Dit jaar hebben zij het initiatief genomen voor de Prijs Diversiteit & Inclusie Apeldoorn!

De organisatie doet een beroep op jouw gulheid, gastvrijheid en de gave van gunst: draag jouw collega's, leidinggevenden of vrijwilligers voor! Het voordragen kost niet veel werk, een beschrijving van een half A4-tje is meer dan voldoende!

Lees hier meer over op: www.Diversiteiteninclusieapeldoorn.nl.


Diversiteit gaat over zichtbare en onzichtbare verschillen, tussen mensen qua eigenschappen, die ons kenmerken en uniek maken. Zichtbare verschillen zijn bijvoorbeeld huidskleur, geslacht, leeftijd, fysieke en mentale gesteldheid, seksuele oriëntatie, en identiteit, nationaliteit en etnische achtergrond. Onzichtbare eigenschappen waarop mensen verschillen zijn onder andere religie, cultuur, normen, waarden en karaktereigenschappen. Wanneer medewerkers, klasgenoten, buren, club-, team- en verenigingsleden een mix vormen van al deze verschillen, heb je diverse en veelzijdige groepen mensen.

Inclusie gaat over hoe we onderling met deze mix van verschillen omgaan. Over wie wel en niet ergens aan mee mag doen of over mee mag beslissen. Inclusie zegt dus iets over het gedrag van mensen ten opzichte van elkaar.


Prijs voor diversiteit & inclusie in Apeldoorn

Gelukkig zijn er bedrijven, individuen, professionals en (maatschappelijke) organisaties die de kracht en verrijking van diversiteit benadrukken en er voor pleiten deze rijkdom aan te boren en te benutten voor het goede samenleven. Niet bang zijn voor spanningen, maar zorgen voor verbindingen, saamhorigheid en het versterken van het goede samenleven mag benadrukt en beloond worden. Deze mensen en organisaties willen we belonen met aandacht in de vorm van een prijs of een eervolle vermelding. De jury wil tweejaarlijks een prijs voor diversiteit & inclusie uitreiken aan mensen of andere verbindende krachten in de samenleving van Apeldoorn.


Er worden drie prijzen uitgereikt:

  • Een prijs voor het bedrijfsleven
  • Een prijs voor maatschappelijke organisaties
  • Een aanmoedigingsprijs


Apeldoornse burgers, professionals en organisaties kunnen tot en met 3 oktober 2023 kandidaten voordragen door het formulier op deze pagina in te vullen of een motivatiemailtje te sturen naar: [email protected]


Procedures

  • Iedereen mag personen, bedrijven of organisaties voordragen, die zich inspannen voor meer diversiteit en inclusie binnen de Apeldoornse samenleving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan migratieachtergrond, klasse, geloof, lhbtiq+, beperking en gender.
  • De persoon/ het project/ de activiteit moet bijdragen geleverd hebben aan het bevorderen van diversiteit & inclusie in Apeldoorn.
  • Beschrijf in maximaal 1 A4tjes waarom uw kandidaat de prijs mag winnen. Geef deze informatie vóór 4 oktober 2023 door, door een mailtje te sturen naar [email protected]
  • Een onafhankelijke jury komt bijeen en beoordeelt alle aanvragen.  
  • De genomineerden worden in de eerste week van november bekend gemaakt door middel van een mailtje terug naar hetzelfde e-mailadres van voordracht.
  • De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens een speciale bijeenkomst voor de prijsuitreiking, op woensdagavond 8 november 2023.

 

De eerste uitreiking zal op woensdagavond 8 november 2023 in Gigant plaatsvinden.

Share Post
Related Posts
1 okt. De Proeverij voor Vrijwilligerswerk

1 okt. De Proeverij voor Vrijwilligerswerk

| Nieuws
Op zaterdag 1 oktober 2022 organiseert de werkgroep Mensen maken Apeldoorn de Proeverij voor Vrijwilligerswerk.
See more
Vacature van de week GoldenSports in de wijk Orden zoekt een vrijwilliger met passie voor bewegen

GoldenSports in de wijk Orden zoekt een vrijwilliger met passie voor bewegen

| Nieuws
Vacature van de week: GoldenSports in de wijk Orden zoekt een vrijwilliger met passie voor bewegen
See more
Oplossing personeelstekort in zorg: ‘Meer taken vrijwilligers’*

Oplossing personeelstekort in zorg: ‘Meer taken vrijwilligers’*

| Nieuws
Oplossing personeelstekort in zorg: ‘Meer taken vrijwilligers’*
See more