Skip Navigation
Post | April 2019 | Bestuurdersacademie Apeldoorn | 3 min read

Terugblik Inspiratieavond 'De kracht van verenigen'

Vertegenwoordigers van verenigingen en stichtingen kwamen vorige week samen om na te denken over ‘De kracht van verenigen’. Het instituut vereniging blijft ook bij nieuwe generaties wel bestaan, maar gaat het wel op zijn eigen manier doen. Het is nu tijd om hiervoor stappen te zetten.


Op 15 april werden 90 bestuurders van verenigingen en stichtingen in het tijdelijke Stadhuis van de gemeente Apeldoorn uitgedaagd om zich zowel naar binnen áls naar buiten toe meer te gaan verenigen. Berend Rubingh, verandermanager, initiatiefnemer van Back2Basics en deskundige als het gaat om verenigen, inspireerde de deelnemers op het gebied van modern besturen. Bestuurdersacademie Apeldoorn (een initiatief van Apeldoorn Pakt Aan en Sportraad Apeldoorn) en Rabobank Apeldoorn en omgeving namen het initiatief tot deze avond.


Berend Rubingh heeft zich, naar eigen zeggen, de afgelopen jaren bekwaamd in een nieuw vakgebied: verenigkunde. In een tijd van toenemende online en digitale communicatie verdienen de vereniging als organisatie en het verenigingsproces, extra aandacht. Maar het is er niet makkelijker op geworden. “Misschien moet het verenigingsproces wel opnieuw uitgevonden worden”, stelt Rubingh. “Jongeren zijn daarbij essentieel!”, betoogde hij. “We moeten de jeugd betrekken, het moet op termijn hun club worden. Het instituut vereniging blijft ook bij nieuwe generaties wel bestaan, want verenigen, verbinden zit nu eenmaal in de mens. Maar de nieuwe generatie gaat het wel op zijn eigen manier doen.” “De clubcultuur is hierbij cruciaal en moet worden doorgegeven aan de nieuwe generatie”. In het algemeen moeten verenigingen terug naar de basis om in deze tijd degelijk beleid uit te stippelen. Vragen als ‘wie zijn we?’ en ‘wat willen we bereiken?’ staan daarbij centraal. Berend stelt dat goed georganiseerde verenigingen reflectief zijn op het eigen functioneren. Bij deze ‘lerende vereniging’, zoals hij ze noemt, heerst een positieve cultuur. Dat begint met de vraag, wat gaat er allemaal goed? “Haal de kracht uit je eigen vereniging om een duurzame vereniging te zijn.” Berend sloot de avond af met 5 tips: wees duidelijk, creëer moments of impact, realiseer persoonlijk contact, wees positief en zorg voor binding. Tijdens de dialoogsessies spraken de verenigingen over wat er goed gaat binnen hun club en waar ze écht trots op zijn. Ook werd gevraagd waarmee ze aan de slag willen en waarbij ze kennis of hulp kunnen gebruiken. Dit leverde mooie inzichten op van de krachten én uitdagingen binnen het verenigingsleven in de regio Apeldoorn. Voldoende aanleiding voor kennisdeling tussen de clubs en de aanwezige partijen in de toekomst.


Rubingh bracht vorig jaar het boek ‘Back2Basics: de kracht van verenigen’ uit, waarin zijn verenigkunde en zijn theorieën over verenigen in de huidige tijd aan de orde komen.


Activiteitenkalender 2019: Bestuurdersacademie, verenigingsondersteuners Sport en Rabobank Apeldoorn en omgeving

Wil je meer weten en/of aan activiteiten deelnemen om je (als bestuurder) verder te ontwikkelen voor je vereniging? Kijk dan eens op de website van Bestuurdersacademie Apeldoorn en meld je aan voor de nieuwsbrief. Voor trainingen, specials en maatwerk. De eerstvolgende activiteit is de special ‘Effectief besturen met digitale tools’. Dennis Wooning van Omnisportvereniging WSV neemt je mee in deze bestuurlijke vernieuwingsslag.


Daarnaast bieden de verenigingsondersteuners Sport in Apeldoorn (Bas Löverink en Tjeerd Lemstra) begeleiding aan waarbij zij gebruik maken van creatieve en interactieve tools. Veel thema’s die in het verhaal van Berend en tijdens de dialoogsessies naar voren kwamen sluiten hierop aan, zoals de 4 inzichten voor bestuurders, gastvrijheid en vrijwilligersbeleid. Heb je interesse, neem dan contact op met Tjeerd Lemstra, [email protected], 06 – 50 45 83 65.


In het najaar organiseert Rabobank de RaboClubSupport (voormalige Rabo Clubkas Campagne). Hiermee steunt Rabobank Apeldoorn en omgeving verenigingen en stichtingen. Tijdens de RaboClubSupport verdelen ze een bedrag onder de clubs die klant zijn. Niet de bank zelf, maar de leden verdelen dit budget. Is uw verenigingen of stichting al klant? Wanneer u lid bent van Rabobank Apeldoorn en omgeving mag u meestemmen bij de RaboClubSuport. Nog geen lid en straks graag stemmen? U kunt uw lidmaatschap nu al aanvragen via www.rabobank.nl/apeldoorn.


Via het Donatiefonds steunt Rabobank eenmalige lokale projecten die de sociale, maatschappelijke, culturele en economische werk- en leefomgeving verbeteren en waarvan inwoners van de regio Apeldoorn langdurig kunnen profiteren. Zo wil Rabobank bijdragen aan het verbeteren van de welvaart en het welzijn in Apeldoorn en omgeving. Heeft u een project waarvoor u een bijdrage goed kunt gebruiken? Kijk op www.rabobank.nl/apeldoorn voor de voorwaarden en sluitingsdata voor het indienen van uw aanvraag.

Share Post
Related Posts

Besturen kan jij ook!

| Bestuurdersacademie Apeldoorn
Over bestuurswerk bij vrijwilligersorganisaties bestaan veel vooroordelen: het is saai, wordt voornamelijk ...
See more
Training Voorzitter

Training voorzitter

| Bestuurdersacademie Apeldoorn
Training voorzitter was weer een succes!
See more