Skip Navigation
Post | December 2022 | Nieuws | 3 min read

Verenigingsondersteuning Sport Apeldoorn 2022

Verenigingsondersteuning Sport Apeldoorn 2022

2022, het zit er bijna op. Tijd om terug te blikken op een jaar waarin het verenigingsleven weer volop in actie is gekomen. Gelukkig! Verenigingsondersteuners Arjan de Groot (Sportservice Apeldoorn, Accres) en Tjeerd Lemstra (Apeldoorn Pakt Aan, Stimenz) aan het woord.


“Wat waren we blij dat de coronamaatregelen er steeds meer af konden en we weer de mogelijkheid hadden om te sporten bij de vereniging”, aldus Tjeerd, die ook de daarmee gepaarde moeite zag. “Het was niet zo dat je gewoon maar even verder kon op de wijze zoals dat voor de coronatijd was. Leden binden en samen het vrijwilligerswerk weer oppakken blijft een opgave. We merken dat het langzaam terugkomt.” Tegelijkertijd zijn er nieuwe uitdagingen zoals de stijgende (energie)kosten en worden verenigingen ook gevraagd om hun maatschappelijke rol te vervullen. Arjan: “Het is geen makkelijke tijd. De sportvereniging noemen wij ook wel een mini-maatschappij. Wat voor de samenleving geldt speelt ook bij clubs die daar met een vrijwillig kader op moeten inspelen. Samen met de Sportraad en de gemeente willen wij de verenigingen daar zoveel mogelijk bij ondersteunen.”


Gevraagd en ongevraagd

Sportverenigingen kunnen met vragen over de actualiteit bij Arjan en Tjeerd terecht, maar ook met vragen over andere thema’s zoals accommodatievraagstukken, positieve sportcultuur en vrijwilligers. Tjeerd: “We ondersteunen gevraagd en ongevraagd, afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld ook veel verenigingen gesproken over de gezondere sportomgeving. Daarbij gaat het om aanbod in de kantine, rookvrij beleid en alcoholbeleid. We weten dat het niet bovenaan de agenda van de bestuursvergadering staat, maar horen ook dat clubs hier wel stappen in willen zetten. Daar hebben we dan een aanbod voor. Overigens hebben veel clubs wel aandacht voor het (deels) rookvrij maken van de accommodatie en horen we vaak dat er regels zijn opgesteld over de schenktijden.” Arjan: “En we hebben samen met JOGG Apeldoorn watertonnen mogen uitdelen. Daarmee stimuleren we om (voldoende) water te drinken tijdens het sporten.”


Sport- en Beweegakkoord als rode draad

Dat 2022 een jaar was waarin elkaar ontmoeten weer echt mogelijk was, bleek ook wel uit de activiteiten waar Arjan en Tjeerd zich verder mee bezig hielden. In verschillende werkgroepen waren zij actief om sport en ontmoeting te faciliteren. Arjan: “Ik ben trots op de vele side-events die we in Apeldoorn hebben georganiseerd rondom het WK Volleybal voor vrouwen. Veel inwoners hebben we hiermee in beweging gebracht. Ook verenigingen deden mee. En wat ik ook heel gaaf vind is dat we dit jaar de tweede ‘ontdek je talentdag’ voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs in de spiksplinternieuwe ASM hal op het FSG terrein hebben georganiseerd.”


Het Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn loopt in veel activiteiten als rode draad door het verhaal van de twee. “Eigenlijk is het de paraplu waaronder je alle ambities en daaruit voortkomende acties kunt ophangen,” aldus Tjeerd. “Zo zijn we ook beiden aanvoerder van een deelakkoord. In het deelakkoord waar ik aanvoerder van ben richten we ons onder andere op een positieve sportcultuur. Dit jaar hebben we bijvoorbeeld tweemaal de theatervoorstelling ‘Dat schiet lekker op zo!’ over positief coachen aangeboden. Bezoekers waren echt onder de indruk, ik ook. Nog mooier vind ik dat inmiddels bij een aantal verenigingen de workshop ‘Positief Coachen’ voor trainers is gegeven. Dan ben je echt verschil aan het maken.”


Netwerken

Zo zijn er nog meer thema’s en doelgroepen waar de verenigingsondersteuners zich, samen met vrijwilligers en collega’s, voor inzetten. Denk bijvoorbeeld aan de doelgroep senioren, waarvoor de Senioren Sportmarkt en -week begin oktober is georganiseerd. Tjeerd: “Zo’n markt is interessant voor mensen die in beweging willen komen, maar ook voor het netwerk tussen de aanbieders onderling. Verbindingen worden automatisch gelegd. Dat is trouwens ook goed te zien bij bestuurlijke netwerken.”


2023

Beide verenigingsondersteuners geven aan dat ze nu al zin hebben in 2023, met al een aantal mooie bijeenkomsten op de planning, zoals de Rabo Clubsupport Inspiratieavond op 30 januari en de bijeenkomst 'Diversiteit en inclusie in de sport – met theatervoorstelling' op 7 februari. Arjan sluit af: “Daarnaast hopen we dat zoveel mogelijk verenigingen de verenigingsmonitor invullen om met de resultaten daarvan nog beter aan te sluiten op wat nodig is, zowel voor de vereniging zelf als collectief. Op naar weer een mooi, sportief jaar!” 

Share Post
Related Posts
Vacature van de week: Paleis het Loo zoekt vrijwillig Publieksbegeleiders

Vacature van de week: Paleis het Loo zoekt vrijwillig Publieksbegeleiders

| Nieuws
Vacature van de week: Paleis het Loo zoekt vrijwillig Publieksbegeleiders
See more
Vacature van de week: Wende Autismecafe in GIGANT zoekt enthousiaste vrijwilliger

Vacature van de week: Wende Autismecafe in GIGANT zoekt enthousiaste vrijwilliger

| Nieuws
Vacature van de week: Wende Autismecafe in GIGANT zoekt enthousiaste vrijwilliger
See more
Speciale editie over vrijwilligerswerk in de Stedendriehoek

Speciale editie over vrijwilligerswerk verschenen in de Stedendriehoek

| Nieuws
Speciale editie over vrijwilligerswerk in de Stedendriehoek
See more