Skip Navigation
Post | July 2021 | Nieuws | 2 min read

Via het Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn in actie voor meer vrijwilligers

MVKT Apeldoorn

In de gemeente Apeldoorn is via de ondersteuningsmogelijkheden vanuit het Sport- en Beweegakkoord een aantal sportverenigingen aan de slag gegaan met het thema vrijwilligers. Ze vinden het hebben van betrokken leden van groot belang. Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd. De insteek van de verenigingen is dat ieder lid iets bijdraagt en daarnaast dat de talenten van vrijwilligers zo goed mogelijk worden benut. Met ondersteuning van de vrijwilligerscommissie proberen de verenigingen te zorgen voor een zo optimaal mogelijke bezetting van de verschillende functies binnen de vereniging. Het is daarbij belangrijk dat taken over zoveel mogelijk vrijwilligers worden verdeeld. Vele handen maken immers licht werk. Met behulp van de aanpak ‘Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd’ gaan de verenigingen binnenkort nieuwe vrijwilligers binden.


Verenigingscoördinator Ira Oving van Gymnastiekvereniging KDO geeft aan: “KDO is een bloeiende vereniging met een veelzijdig aanbod. Een vereniging met ambitie. Die ambitie brengt met zich mee dat er meer vrijwilligers nodig zijn om de verenigingsdoelen te bereiken. We hebben geïnventariseerd voor welke taken binnen de vereniging meer handen gewenst zijn. De taken die binnen de vereniging verricht worden zijn erg divers. Daardoor is er voor ieder lid dat zijn of haar steentje wil bijdragen wel een klus naar wens. We kijken daarbij in eerste instantie naar de talenten en interesses van geïnteresseerden, en zoeken daar een passende taak bij. Zo is het voor de nieuwe vrijwilligers erg leuk om met de taak aan de slag te gaan.”


Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd cursusleider Jurjen Engelsman van de Gelderse Sport Federatie: “Vrijwilligerswerk is het fundament van de sport. De sport in Nederland wordt gedragen door de eigen leden. Hoe breder dat draagvlak is hoe gezonder de vereniging! Het is fantastisch dat ook deze vereniging er helemaal voor gaat om het fundament van hun vereniging te verstevigen.”


“Iedereen heeft het druk, maar iets doen voor je verenging hoort er bij’, zo stelt voorzitter Bastiaan Bakker van de voetbalvereniging Albatross. “Onze vraag zal niet zijn wie er wat wil doen, maar wat men wil doen. Voor iedereen is wel iets passends te bedenken.”


Gedurende de komende maanden zullen zoveel mogelijk leden persoonlijk benaderd worden om meer voor de vereniging te gaan betekenen. 

Share Post
Related Posts

Inloopspreekuur OV-reisadvies

| Nieuws
De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg!

Tijdens de maandelijkse inloopspreekuren op locatie geven ...
See more
Vacature van de week: Humanitas Apeldoorn zoekt vrijwilligers voor de activiteit Begeleide Omgangs Regeling. (BOR)

Humanitas Apeldoorn zoekt vrijwilligers voor de activiteit Begeleide Omgangs Regeling. (BOR)

| Nieuws
Vacature van de week: Humanitas Apeldoorn zoekt vrijwilligers voor de activiteit Begeleide Omgangs Regeling ...
See more