Skip Navigation
Post | June 2021 | 1 min read

WBTR - Over één week is het zover

Written by Linda Wildenberg
https://wbtr.nl/

Over een week is het 1 juli 2021, de ingangsdatum van de nieuwe wet WBTR waaraan verenigingen en stichtingen in Nederland moeten voldoen. Ben erop voorbereid!

Pas afgelopen dagen zijn veel verenigingsbesturen geconfronteerd met het feit dat er op 1 juli het een en ander verandert voor hun vereniging. Vanaf dat moment moeten ze voldoen aan de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). Met name veel kleinere verenigingen waren hiervan niet op de hoogte, bleek eerder uit grootschalig onderzoek dat DNA (De Nederlandse Associatie) en IVBB (Instituut voor Verenigingen, Branches en Beroepen) hebben laten uitvoeren onder bestuurders van verenigingen en stichtingen. Meer dan 60 procent had nog nooit van de WBTR gehoord, laat staan de verplichtingen die de wet met zich meebrengt.


Over één week is het zover – WBTR-programma

Share Post

Powered by Deed‌mob Tools ·
Translate content to English