Skip Navigation
Post | May 2022 | Bestuurdersacademie Apeldoorn | 1 min read

Welkom op de Club

Welkom op de club

Hoe zorg je ervoor dat iedereen, ongeacht gender of geaardheid, zich welkom voelt op de club? En wat kan je doen om de inclusie en sociale veiligheid op je club te vergroten? In deze sessie ontdek je kansen voor je vereniging aan de hand van anders denken, of noem het omdenken. 

 

Deze avond werp je een andere blik op kansen voor je vereniging om LHBTI'ers te binden en te behouden. Middels anders denken, of noem het omdenken, stap je uit de geijkte denkpaden. Resultaat? Praktische ideeën en oplossingen voor je vereniging, soms uit hele onverwachte hoek. Met snelheid, interactie en een lach.

 

Een van de tools die we inzetten is de Rode Kaart. Die kan je hier alvast downloaden. 

 

Datum: Woensdag 1 juni 

Inloop: 19.00 uur / Opening: 19.15 uur 

Start2Create: 19.30 - +/- 21.30 uur

Locatie: Stimenz, Prins Willem-Alexanderlaan 1419 (1e verdieping, ingang achterzijde), Apeldoorn

 

De sessie wordt begeleid door Karin en Rick van Start2Create. Zij vertellen nog iets meer over deze sessie in dit korte filmpje.

 

Ben jij erbij? Aanmelden kan via Remke Halma: [email protected]

Geef even de naam van je vereniging door en met hoeveel personen jullie komen!OVER WERKGROEP POSITIEVE SPORTCULTUUR APELDOORN

De werkgroep heeft de ambitie dat alle sport- en beweegaanbieders een proactieve houding hebben voor een positieve sportcultuur. Hiervoor worden jaarlijks (netwerk)bijeenkomsten en trainingen georganiseerd en kennis gedeeld.

Bekijk meer activiteiten van Werkgroep Positieve Sportcultuur Apeldoorn
Share Post