Skip Navigation
Post | June 2021 | Kennisbank | 1 min read

Asielzoekers en vrijwilligerswerk, hoe zit het?

Het kan voorkomen dat een bewoner van een opvanglocatie van het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) een aanvraag doet om vrijwilligerswerk te doen. Maar mag dat eigenlijk? Het antwoord op die vraag is: Ja, ook asielzoekers zonder verblijfsstatus mogen vrijwilligerswerk doen. Hier zitten alleen wel een aantal voorwaarden aan.


Voor mensen met een verblijfsstatus (vergunninghouders) gelden dezelfde regels als voor Nederlandse burgers. Voor mensen die nog in de asielprocedure zitten (asielzoekers) bestaat een aanvullende eis. De organisatie heeft dan namelijk een vrijwilligersverklaring nodig. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) toetst daarmee of er sprake is van vrijwilligerswerk.


Het UWV stelt een aantal voorwaarden waar de organisatie en het vrijwilligerswerk aan moet voldoen:

·        Het werk is meestal onbetaald;

·        De organisatie heeft geen winstoogmerk;

·        Het werk heeft een maatschappelijke belang. Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk in een buurtcentrum of wandelen met ouderen.


Je vraagt als organisatie de vrijwilligersverklaring aan. Deze verklaring is 3 jaar geldig en geldt niet voor één persoon, maar voor het soort vrijwilligerswerk wat gedaan wordt. De vrijwilligersverklaring kun je hier aanvragen.


Zodra het UWV de aanvraag heeft ontvangen, krijg je hiervan een bevestiging. De asielzoeker mag dan wel al met het vrijwilligerswerk beginnen. Binnen twee weken hoor je of je organisatie de vrijwilligersverklaring krijgt. Wordt de aanvraag afgewezen, dan moet de al gestarte vrijwilliger stoppen met het vrijwilligerswerk.

Laat een organisatie asielzoekers vrijwilligerswerk doen zonder vrijwilligersverklaring van het UWV? Dan is er sprake van overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen. De organisatie kan dan een boete krijgen.


Als een asielzoeker een verblijfsvergunning heeft, is er geen vrijwilligersverklaring meer nodig om vrijwilligerswerk te mogen doen. Op zijn verblijfsvergunning staat dan ‘arbeid vrij toegestaan, geen twv vereist’.


Meer weten? Kijk op de website van Werk.nl.

Share Post
Related Posts
vrijwilligersbereik vergroten

Vrijwilligersbereik vergroten?

| Kennisbank
Apeldoorn Pakt Aan helpt jou graag verder op weg om vrijwilligers te werven. Heb je als organisatie al eens ...
See more
Tips voor het kennismakingsgesprek

Tips voor het kennismakingsgesprek

| Kennisbank
Tips voor het kennismakingsgesprek
See more
Hoe zet je flexibele vrijwilligers in?

Hoe zet je flexibele vrijwilligers in?

| Kennisbank
Hoe zet je flexibele vrijwilligers in?
See more