Skip Navigation
Post | July 2023 | Bestuurdersacademie Apeldoorn | 1 min read

NOV Uitnodiging voor vrijwilligers: presentatie en bespreking rapport Regeldruk

Written by Linda Wildenberg

Op donderdag 24 augustus organiseert Vereniging NOV een online bijeenkomst rond het rapport Regeldruk van Sira Consulting. Tijdens deze online bijeenkomst kun je je mening geven en/of ervaringsverhalen delen.

Het rapport is er mede gekomen door de petitie Stop regeldruk voor vrijwilligers in besturen. Het bevat een aantal belangrijke aanbevelingen aan het kabinet om de regeldruk te verminderen, organisaties te helpen en om toekomstige regeldruk zoveel mogelijk te voorkomen. De betrokken ministeries willen graag overleg over het vervolg en jouw mening telt voor degenen die de petitie zijn gestart.


Voor wie is deze bijeenkomst?

De bijeenkomst is vooral bedoeld voor vrijwilligers en bestuurders van vrijwilligersorganisaties die te maken hebben met allerlei wet- en regelgeving zoals AVG, de WBTR, vrijwilligersvergoedingen en UBO.


Doel van de bijeenkomst

We willen jouw mening ophalen. Wat valt op aan het rapport, wat zijn de sterke en de zwakkere punten, wat vind jij het belangrijkste dat als eerste opgepakt wordt?


Programma

19.30 uur – Welkom door Adam van Bergeijk en Mark Molenaar (Vereniging NOV)

19.40 uur – Presentatie onderzoek door Peter Bex, directeur Sira Consulting

20.00 uur – Gelegenheid tot stellen van vragen

20.15 uur – Digitale inventarisatie voorkeuren en prioriteiten

20.25 uur – Korte bespreking uitkomsten inventarisatie

20.30 uur – Einde


Huiswerk

Om deze online bijeenkomst zo effectief mogelijk te maken, is het handig als je het rapport daadwerkelijk hebt gelezen. Het rapport is toegankelijk en vrij dun. Je vindt het rapport hier.


Aanmelden

Je kunt je hier aanmelden tot 23 augustus 12.00 uur: https://www.vrijwilligerswerk.nl/agendahome/aanmeldenvoorde/default.aspx In de middag van 23 augustus ontvang je de Microsoft Teamslink van de online bijeenkomst.


Meer informatie

Adam van Bergeijk ([email protected]) en Mark Molenaar ([email protected]) organiseren deze online bijeenkomst. Je kunt bij hen ook terecht met vragen.

Share Post