Skip Navigation
Post | February 2024 | Kennisbank | 1 min read

Tips voor inclusief vrijwilligerswerk

Soms weet je als organisatie niet goed hoe je het werken met kwetsbare vrijwilligers aanpakt, maar wil je tegelijkertijd ook niemand uitsluiten van vrijwilligerswerk. Bij de zoektocht naar nieuwe vrijwilligers wordt niet altijd stilgestaan bij de meerwaarde die mensen met een beperking voor een organisatie kunnen hebben.


Daarom heeft Apeldoorn Pakt Aan samen met een aantal partners die werken met kwetsbare vrijwilligers een handreiking geschreven over het werken met kwetsbare vrijwilligers. In het document staan tips en handvatten voor vrijwilligersorganisaties om te kijken naar de mogelijkheden, talenten en kwaliteiten die mensen met een beperking hebben, hoe zij ook een plek binnen het vrijwilligerswerk kunnen krijgen en de meerwaarde die zij kunnen hebben voor de organisatie.


In de handreiking wordt gesproken over ‘kwetsbare vrijwilligers’ en ‘mensen met een beperking’. Hiermee bedoelen we kwetsbaarheid of beperkingen in de breedste zin van het woord. Bijvoorbeeld vrijwilligers met een psychische of fysieke beperking, een taalachterstand of een andere beperking waardoor ze mogelijk een ander soort begeleiding nodig hebben dan andere vrijwilligers.


Download hier de handreiking 'Werken met kwetsbare vrijwilligers'


Inspiratiesessie

In aanvulling op deze handreiking is een inspiratiesessie gehouden, waarbij organisaties én ervaringsdeskundigen van De Kap, Present en De Klup ervaringen, verhalen en tips met elkaar hebben gedeeld. Heb je deze sessie gemist en zou je belangstelling hebben voor een inspiratiesessie over werken met kwetsbare vrijwilligers? Neem dan contact met ons op. Bij voldoende aanmelding wordt er een extra sessie ingepland.

Share Post
Related Posts

Te oud voor vrijwilligerswerk? Art.1 NOG geeft info!

| Kennisbank
Steeds vaker ontvangt Art.1 NOG signalen van potentiële vrijwilligers die afgewezen worden omdat zij te oud ...
See more

Asielzoekers en vrijwilligerswerk, hoe zit het?

| Kennisbank
Mag een bewoner van het COA vrijwilligerswerk doen?
See more

Vier gouden adviezen voor de inzet van eenmalige vrijwilligers

| Kennisbank
Hoe kun je jouw maatschappelijke projecten het beste afstemmen op deze eenmalige en kortstondige vrijwilliger?
See more