Skip Navigation
Skip Sidebar
Leprazending Nederland (Stg.)

Leprazending Nederland (Stg.)

Non-profit or charity

About

De belangrijkste vragen die Leprazending zichzelf stelt: wat is nodig om leprabesmetting vanaf 2035 wereldwijd te kunnen stoppen, en daarmee lepra op langere termijn te kunnen voorkomen? Drie ...

WellbeingHealthSocial justice
Share
Leprazending Nederland (Stg.)

About Leprazending Nederland (Stg.)

De belangrijkste vragen die Leprazending zichzelf stelt: wat is nodig om leprabesmetting vanaf 2035 wereldwijd te kunnen stoppen, en daarmee lepra op langere termijn te kunnen voorkomen? Drie dingen:
Geen besmetting meer: Het verslaan van leprabesmetting.
Geen handicaps meer: Het voorkomen van handicaps veroorzaakt door lepra.
Geen discriminatie meer: Geen discriminatie meer van mensen met lepra.

Wij zijn hands-on en geven directe zorg. Het unieke van Leprazending zijn onze eigen ziekenhuizen, vakscholen en gemeenschapsprojecten. Daardoor heeft Leprazending veel eigen lepra-experts, die in direct contact staan met leprapatiënten. Professioneel, maar met liefde en aandacht aan de individuele patiënt. We strijden tegen lepra op een professionele manier en verliezen de individuele patiënt niet uit het oog.

Onze motivatie om leprapatiënten te helpen, vinden we in de liefde en barmhartigheid van Jezus Christus. Jezus zag om naar de meest kwetsbaren, naar zieken en melaatsen. Hij genas hen. Wij willen verdergaan in Zijn voetsporen.

Photos