Skip Navigation

Werkgroep Positieve Sportcultuur Apeldoorn

De werkgroep Positieve Sportcultuur Apeldoorn is met deze naam ontstaan vanuit het in juni 2020 totstandgekomen Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn. Dit akkoord bestaat uit zes deelakkoorden waarvan 'Vitale sport- en beweegaanbieders in een positieve sportcultuur' de vierde is. Het deelakkoord is verdeeld in drie ambities met evenzoveel werkgroepen, waaronder Positieve Sportcultuur. Onze ambitie voor de komende jaren luidt:


Alle sport- en beweegaanbieders hebben een pro-actieve houding voor een positieve sportcultuur.


De werkgroep, voor 2020 onder de naam (On)gewenst gedrag, zet zich al jaren in om aandacht te schenken aan de rol van de vertrouwenscontactpersoon en het hebben van een veilig sportklimaat. Dit o.a. door het organiseren van netwerkbijeenkomsten voor VCP-ers in Apeldoorn en het aanbieden van de VCP-training. Met de naamswijziging zijn ook de activiteiten breder getrokken en past hier bijvoorbeeld het thema Positief Coachen ook bij. De werkgroep zal jaarlijks activiteiten blijven organiseren, waaronder de netwerkbijeenkomsten voor VCP-ers, de VCP-training en bijeenkomsten gericht op Positief Coachen. Bekijk de activiteitenpagina voor het actuele aanbod.

Binnen het Sport- en Beweegakkoord wordt ook samengewerkt met andere deelakkoorden, bijvoorbeeld het deelakkoord 2: 'Sport en Bewegen voor Iedereen'.


De werkgroep Positieve Sportcultuur Apeldoorn bestaat uit uit Suzanne Reep, Alice Jonker, Willy van Sermondt, Gert Bloemendal en Tjeerd Lemstra. Ieder zet zich vanuit de eigen achtergrond in voor de gezamenlijke ambitie.


Meer info? Neem contact op met Tjeerd Lemstra | 06 - 50 45 83 65  [email protected]


Bekijk hier het gehele Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn.


Powered by Deed‌mob Tools ·
Translate content to English