Skip Navigation

POSITIEVE SPORTCULTUUR APELDOORN

Op deze pagina vind je informatie, handige tips, formats, links en meer over onderwerpen die (indirect) bijdragen aan een positieve sportcultuur.

Wie wat waar waarom

VCP

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is een meldpunt binnen de vereniging en is er voor alle leden. Een VCP gaat vertrouwelijk om met de informatie die met hem gedeeld wordt. Daarnaast stimuleert de VCP de vereniging om preventie maatregelen te nemen. Wij adviseren alle sportaanbieders om minimaal één VCP aan te stellen. Lees hier meer over de rol van de VCP en maak gebruik van onze praktische tips en formats.

VOG

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kan een belangrijk hulpmiddel zijn om onder andere agressie, seksueel grensoverschrijdend gedrag, intimidatie en pestgedrag buiten de club te houden. De VOG is voor vrijwilligers vaak gratis aan te vragen. Wij adviseren verenigingen om actief gebruik te maken van de gratis VOG-regeling. Hier vind je hoe je dit aanpakt.

Gedragsregels

Gedragsregels (of gedragscodes) kunnen voor duidelijkheid zorgen: zo gaan we met elkaar om. Deze regels hoef je als sportaanbieder niet allemaal zelf te bedenken. Daar zijn al veel voorbeelden van. Deze delen we graag.

Positief Coachen

Mensen vertonen vaak negatief gedrag omdat ze heel graag willen dat het goed gaat. Terwijl het natuurlijk beter gaat bij een positieve benadering. We helpen graag om een positiever klimaat te creëren.

Werkgroep Positieve Sportcultuur Apeldoorn

Vanuit de werkgroep Positieve Sportcultuur Apeldoorn besteden we aandacht aan de thema's die hierbij horen. Onze ambitie is dat lle sport- en beweegaanbieders een pro-actieve houding hebben voor een positieve sportcultuur. Dat stimuleren we door het organiseren van activiteiten en informeren. Neem gerust contact met ons op!

Centrum Veilige Sport Nederland

Centrum Veilige Sport Nederland is er voor iedereen in de sport die vragen of twijfels heeft of een melding wil doen. Iedereen mag contact met opnemen; sporters, trainers, bestuurders en vertrouwenscontactpersonen, ouders, professionals. Daarnaast biedt het centrum een schat aan informatie op het gebied van grensoverschrijdend gedrag en preventie. Neem even de tijd om de website te bekijken.

Activiteiten 2022

In 2022 zullen weer verschillende activiteitei worden georganiseerd ter bevordering van de positieve sportcultuur. Klik hier voor een overzicht.

E-learnings

Centrum Veilige Sport Nederland heeft verschillende e-learnings gemaakt die je nu direct kosteloos kunt volgen, o.a. over pesten, seksuele intimidatie en discriminatie.

Nieuwsbrief

Vier tot zes keer per jaar versturen we de nieuwsbrief Positieve Sportcultuur Apeldoorn met aankondigingen van bijeenkomsten, informatie, links en meer. Wil je op de hoogte blijven, meld je dan aan via onderstaande link. Interessant voor trainers, coaches, bestuurders, commissieleden en vertrouwenscontactpersonen.

Bestuur

De thema's die horen bij Positieve Sportcultuur staan bij bestuurders niet bovenaan op de agenda. Wel is iedereen overtuigd dat het belangrijk is. Hoe zorgen we er samen voor dat thema's zoals pesten, positief coachen en veilig sportklimaat ook binnen het bestuur blijvend aandacht krijgen? Daar hebben we praktische tips voor opgesteld. Speciaal voor de bestuurders. Bekijk ze hier.

Meldplicht