Skip Navigation
Post | April 2024 | Bestuurdersacademie Apeldoorn | 1 min read

Huishoudelijk reglement voor verenigingen en stichtingen

Written by Linda Wildenberg
Huishoudelijk reglement

Een huishoudelijk reglement is een set regels en afspraken waarin je, aanvullend op de statuten, afspraken vastlegt.


Verschil tussen statuten en reglementen

Voor veel verenigingen en stichtingen is het gebruikelijk om naast de statuten ook een reglement te hebben. In een reglement kun je je werkwijze verder inkleuren. Voor statuten moet je naar de notaris, maar een reglement stel je als vereniging of stichting zelf vast. Er zijn diverse soorten reglementen, zoals wedstrijdreglement, tuchtreglement, arbitragereglement, verkiezingsreglementen, bestuursreglement of huishoudelijk reglement. De inhoud van het reglement wordt bepaald door de behoefte of aard van de vereniging of stichting.

In een reglement vul je dus je statuten aan. En dat hoeft niet aan bepaalde vormvereisten te voldoen, als het maar niet in tegenspraak is met de statuten. Je kunt in een reglement zaken uitwerken als profielschetsen, rooster van aftreden, commissies en werkgroepen, wijze van notulering of archivering.

Lees hier het uitgebreide artikel van NOV op hun website met downloads.


Bron: NOV

Share Post
Related Posts