Skip Navigation
Post | February 2022 | Bestuurdersacademie Apeldoorn | 3 min read

10 jaar Bestuurdersacademie - Jocelyn Eising

Jocelyn Eising Bestuurdersacademie Apeldoorn

De Bestuurdersacademie bestaat 10 jaar. In dit kader lees je hier het hele jaar interviews met betrokkenen. In deze negende aflevering Jocelyn Eising, vanuit Rabobank Apeldoorn en omgeving jarenlang betrokken bij onder meer het organiseren van gezamenlijke inspiratieavonden. De interviews zijn gehouden en opgesteld door Esmee van Lohuizen, vrijwilliger van Netwerk Skill-Ability. Dit interview is voor de versoepelde coronamaatregelen afgenomen.


Rabobank is meer dan financieringen of hypotheken, maar wil juist ook op een andere manier, als coöperatie in de samenleving, iets betekenen.


Jocelyn Eising, werkzaam als teamlead Marketing, Communicatie & Coöperatie bij de Rabobank, vindt het fijn om als coöperatieve bank te kunnen bijdragen aan de maatschappij. Ze is onder andere betrokken bij vereningsondersteuningstrajecten vanuit de Rabobank die verenigingen ondersteunen bij hun dagelijks bestuur.

 

Ook in deze tijd moeten we aan elkaars gezondheid denken, dus na wat technische probleempjes zaten we eindelijk in onze Zoommeeting te praten over het leven thuis en over de zaken die weer langzamerhand opstarten. Jocelyn vertelde enthousiast over het Drakenbootfestival waar ze altijd graag met haar man en twee zonen komt en over haar interessante baan als teamlead bij Rabobank.

 

Communicatie en Marketing

Jocelyn woont in Apeldoorn en is actief als teamlead MC&C bij de Rabobank kring Midden Oost Nederland. Het toekomstbestendiger maken van clubs vindt deze ambitieuze dame heel interessant. “Mensen samen brengen vind ik heel mooi en daar krijg ik nou heel veel energie van!” Naast de 1-op-1 begeleidingstrajecten verzorgt de Rabobank samen met NOC*NSF, LKCA en Kunstbende en hun professionals, ook workshops en masterclasses. Vaagstukken voor een bestuur, voor individuele bestuurders of waar je als club mee te maken hebt, staan centraal in deze bijeenkomsten. “Het gaat bijvoorbeeld over binden en behouden van vrijwilligers, samenwerken met andere verenigingen in de wijk, verduurzamen van een sportcomplex etc. Je deelt hierin veel kennis en creëert een netwerk die je verder kunt uitbouwen”. 

 

Rabo ClubSupport

“Een deel van onze winst investeren we in clubs en verenigingen zodat ze duurzaam verder groeien en nog meer mensen kunnen meedoen”, dat is het doel van Rabo ClubSupport volgens Jocelyn. Tijdens de Rabo ClubSupport campagne kunnen de leden van de Rabobank stemmen op lokale clubs die ze een warm hart toedragen. Voor Apeldoorn en omgeving is dit jaar 150.000 euro te verdelen. Daarnaast kent de Rabobank Verenigingsondersteuning. “We willen clubs ondersteunen in hun ambities op het gebied van financiën, bestuur, gezondheid, duurzaamheid en hun maatschappelijke rol. De vraag aan hen is “Wie willen ze zijn”? Dan is de uitdaging om deze ambities door middel van een intensief begeleidingstraject met de club waar te maken. We investeren dan niet met geld, maar met kennis en netwerk om toekomstbestendige stappen maken”, aldus Jocelyn.

 

Sport en bewegen

Rabobank is onder andere betrokken bij het Sport- en Beweegakkoord. Deze is gesloten om het sporten en bewegen in Apeldoorn te verbeteren. Hierin werken veel partijen samen om zo veel mogelijk belangen en initiatieven van sportverenigingen en andere verenigingen samen op te pakken. Een mooi voorbeeld is dat er een centraal digitaal punt komt waar je al het sport- en beweegaanbod kunt vinden in Apeldoorn en dus makkelijker te weten komt wat er in Apeldoorn mogelijk is. Ook voor verenigingen onderling is dit handig. “Vitaliteit is voor ons allemaal erg belangrijk”, aldus Jocelyn. Ze vertelt dat zowel de Bestuurdersacademie als Rabobank hun rol hierin hebben.  

 

Bestuurdersacademie is initiatiefrijk

De Bestuurdersacademie heeft veel kennis in huis en kan deze doorgeven aan clubs. Als club kun je je met anderen verhouden en je kennis verrijken. Hier zouden nog veel meer bestuurders gebruik van moeten maken. “De Bestuurdersacademie is een waardevolle club die binnen de gemeente echt iets toevoegt”, aldus Jocelyn.

Share Post

Powered by Deed‌mob Tools ·
Translate content to English